• 09122654620
  • تهران -کرج

سایت سفارشی

سایت سفارشی

11/14/2022 4:57:00 PM


سایت سفارشی مثل هرچیز دیگه بیشتر مانند خانه های که صاحب خانه آن را برای خود و به میل خود خانواده ساخته یعنی در سایت سفارشی هر نیاز شما سنجیده سپس اقدام به عمل میشود هیچ چیز اضافی در نظر گرفته نمی شود و هیچ کمبودی هم بعد تحویل پروژه نخواهید دید حتی ظاهر سایت شما هم مانند هیچ سایتی مخصوصا سایت رقبا نخواهد بود و این یعنی تمایز در تجارت. از آنجایی که این سایت ها آماده نیستند و عد از سفارش اقدام به انجام گرفته میشود کمی زمان برو گران هستند نسبت به سایت های عادی وردپرسی.

طراحی سایت سفارشی

طراحی سایت سفارشی دقیقا سایتی در مقابل سایت ها قالب های آماده ای هستند که نه تحویل دهنده آن و نه تحویل گیرنده آن خبری از آن ندارد و گاها امنیت پایین عدم وجود کدهای بهینه مورد نیاز مشتری را دارد یعنی کد های دارد که حجم فایل و عملکرد را کند میکند و هیچ زمانی کارفرما از آنها استفاده نمیکند از طرفی هم کارفرما عملکردی از سایت می خواهد که در بیشتر مواقع در آن ها وجود ندارد و اجرای آنها در سایت های آماده هزینه بر زمان برخواهد بود و به تمیزی سایت های سفارشی در نمی آید.

سایت سفارشی


اگر از گوشی استفاده می کنید برای تماس لمس کنید، برای اطلاع از زمان و هزینه پروژه ها